De sleutel is het symbool van de Palestijnse vluchtelingen. In 1948 werden 750.000 Palestijnse burgers verdreven uit hun vaderland Palestina. Vele Palestijnse vluchtelingen zijn nog altijd in het bezit van de eigendomspapieren en sleutel van hun oude huis en koesteren deze als symbool voor de terugkeer.

Twitter
NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info

OVER HET NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE

Introductie

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) is op 15 mei 1969 opgericht. Tot de oprichters behoorden ondermeer Piet Nak, Mahmoud Rabbani en Kees Wagtendonk. Het NPK is een vrijwilligersorganisatie, heeft formeel de stichtings-vorm en is ANBI-erkend, daarover meer hier.

 

Doelstelling

Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme.

Vanuit die visie streeft het NPK naar versterking van de solidariteit met de Palestijnen.

Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd in het internationaal recht, waaronder het recht op zelfbeschikking, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie.

De eerste stap om te komen tot een rechtvaardige vrede is de beëindiging van de Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Strook van Gaza, en de ontmanteling van de daar aanwezige joodse nederzettingen.

In de visie van het NPK zal duurzame vrede alleen dan mogelijk zijn, wanneer alle huidige bewoners van Israel, de Westelijke Jordaanoever en de Strook van Gaza, alsmede de Palestijnse vluchtelingen over gelijke rechten beschikken binnen genoemde gebieden.

Het zionistische project in Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking en de vernietiging van de Palestijnse samenleving en dient om die reden bestreden te worden.

Het NPK veroordeelt elke poging om buiten de Palestijnen om over hun toekomst te beslissen. Tevens geldt als uitgangspunt van het NPK, dat alle Palestijnen - binnen en buiten Palestina - een stem dienen te hebben in de besluitvorming omtrent zaken die hun toekomst raken.

Het NPK wil zijn doelstelling realiseren door middel van het verspreiden van informatie, het beïnvloeden van de publieke opninie en de politiek, evenals door middel van materiële en immateriële steun aan de Palestijnen.

 

Hoe het NPK te steunen?

Primair kan dat door actief mee te werken met het NPK. Vraag eventueel (via het contactformulier op de site) maar hoe of kom met tips.

Daarnaast zijn donaties belangrijk en het Vriend(in) van het NPK worden, zoals ook vermeld staat bij Contact. Ook hier het op te sturen Vriendenformulier (achterkant van de vriendenkaart).

Voor Palestinasolidariteit zijn meer NPK-vrienden nodig.


Meer lezen