JAARVERSLAG 2016

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE - JAARVERSLAG 2016

Vanaf de oprichting in 1969 komt het Nederlands Palestina Komitee (NPK) op voor de rechten van het Palestijnse volk, zoals deze in het internationaal recht verankerd zijn. Dat is mogelijk dankzij de steun van een trouwe achterban. Maar ook door samenwerking binnen een netwerk van Palestijnse en Nederlandse organisaties in Nederland en in Europa en met Palestijnen en Palestijnse organisaties in Palestina.

NPK, de organisatie


De Stichting Nederlands Palestina Komitee (NPK) is een vrijwilligersorganisatie met een vierhoofdig Bestuur en een Algemene Vergadering van activisten, die mede de beleidslijnen uitzet en activiteiten plant. Het NPK ontvangt geen subsidies. Alle kosten voor de organisatie en van de activiteiten worden door donateurs en vrijwilligers zelf gedragen.

Aan het NPK is de Stichting Palestina Publikaties (SPP) verbonden – uitgever van de tweemaandelijkse NPK-publicatie Soemoed en voorts van brochures en boeken.

Speerpunten


Het NPK heeft twee speerpunten: informatievoorziening en het leveren van een actieve bijdrage aan de mondiale BDS-campagne – Boycot, Desinvesteren & Sancties – tegen Israelische overheersing en Apartheidspolitiek en vóór verwezenlijking van de rechten van het Palestijnse volk.

Openbare bijeenkomsten


In het kader van zijn informatietaak organiseerde het NPK in 2016 diverse openbare bijeenkomsten. Daaruit de volgende greep:

  • NPK-Nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari in Amsterdam met de Vlaamse publicist Lucas Catherine die sprak over ‘Palestina, jihad & kolonialisme’.
  • Israel Apartheid Week op 19 maart in Groningen (in samenwerking met Groningse studenten); documentaire ‘The Road to Apartheid’ en een inleiding plus discussie met Jeff Handmaker van het IISS (Den Haag). 

  • Nakba-flyeractie op 14 mei in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Nijmegen; thema: ‘de voortgaande Nakba’ – ingegeven door de massale uittocht van onder meer Palestijnse vluchtelingen uit Syrië.

  • 17 oktober vertoning in Amsterdam (CREA) van de documentaire ‘The Occupation of the American Mind’ (2016) van de Indiaas-Britse hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Massachusetts Amherst, Sut Jhally; tegen de achtergrond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen; ingeleid door, en na afloop discussie met mediaspecialist en documentairemaker Jacqueline de Bruijn.
  • 20 oktober presentatie in Den Haag (Nieuwspoort) van de SPP-publicatie ‘De VVD en de Kwestie Israel/Palestina sinds “Oslo” – een Inventarisatie van Standpunten’ van wetenschapper Egbert Harmsen; inleiding door de auteur; forumdiscussie met Frits Bolkestein (VVD-coryfee), Peter Malcontent (Universiteit Utrecht) en Bertus Hendriks (journalist); in samenwerking met de Leonhard-Woltjer Stichting.  
  • Deelname aan anti-TTIP-campagne, de anti-Pegida-demo en aan het platform tegen Donald Trump & rechts-populisme; voorts participatie in het Amsterdams Vredes Initiatief (vooral over de situatie in Irak en Syrië). 
  • Door het jaar heen zijn door het NPK op uitnodiging sprekers geleverd voor openbare discussiebijeenkomsten in het land, onder meer in Rheden (26 januari) en op de filmdagen in Zevenaar (20 maart) en in Utrecht (27 november).

Informatievoorziening: Soemoed, website, NPK-info, facebook, twitter


De tweemaandelijkse gedrukte NPK-publicatie Soemoed – met abonnees in Nederland en Vlaanderen – is in 2016 haar 44e jaargang ingegaan. Elk nummer bevat rond 40 pagina’s feiten, analyses en meningen (die deels via de NPK-website ook digitaal worden verspreid). Het streven is om vooral Palestijnen aan het woord te laten.

Belangrijke thema’s waren dit kalenderjaar:

De NPK-website biedt actuele informatie en opmerkelijke opinies en  attendeert op activiteiten binnen de Palestina-beweging in Nederland en elders (www.Palestina-Komitee.nl).

In aanvulling daarop zijn er de digitale nieuwsbrief NPK-info, een Facebookpagina en twitteraccount met veel volgers.

Diverse bijdragen aan de gedrukte media en aan de social media.

Medio 2016 is door de wetenschapper Egbert Harmsen een NPK-onderzoeksproject afgerond met als thema ‘de VVD en de Kwestie Israel-Palestina sinds “Oslo” – een Inventarisatie van Standpunten’ (200 pp.); voor dit onderwerp is gekozen omdat de VVD als toonaangevende partij een sleutelrol vervult bij de steun van Nederland aan de Staat Israel; de Leonhard-Woltjer Stichting financierde het project; de coördinatie lag in handen van het NPK; nadien zijn er over het onderwerp door Egbert Harmsen enkele artikelen in de vakpers gepubliceerd.

Het aantal verzoeken om informatie is in 2016 opnieuw groot geweest.     

BDS-campagne: Boycot, Desinvesteren & Sancties


Via Soemoed informeren wij onze achterban uitgebreid over de BDS-campagnes – al dan niet in ECCP-verband in gang gezet – en NPK-leden leveren een aandeel in de uitvoering daarvan.
Zo is opnieuw een winkel-boycot-flyer-campagne gestart, gericht tegen de winkelketen van Albert Heijn, die veel Israelische producten (al dan niet uit de joodse nederzettingen) in zijn assortiment heeft.
Voorts is het NPK actief in de Palestina-Werkgroep van het FNV op het punt van desinvesteren.

Overige nationale en internationale contacten


Ook in 2016 was het NPK actief in verscheidene nationale en internationale fora en netwerken.

Zo namen NPK-leden onder meer deel aan het Palestina Overleg (voorheen Taskforce Palestina), aan de campagne Rotterdam-voor-Gaza en aan de Werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks.

Sinds 2003 is het NPK actief lid van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) – een samenwerkings-verband waarin solidariteitsorganisaties uit vrijwel alle Europese landen zijn vertegenwoordigd. De ECCP werkt nauw samen met diverse Palestijnse partners (ook de Europese vertegenwoordiger van de BNC neemt aan de vergaderingen deel). De ECCP coördineert in samenwerking met haar leden campagnes en petities op EU-niveau en op het niveau van lidstaten, vooral op het terrein van BDS (tegen het EU/Israel-Associatie-verdrag; de Israelische wapenindustrie; enzovoort).

NPK-leden nemen deel aan de jaarlijkse ECCP-lobbydagen in het Europees Parlement.   

Een bezoldigde ECCP-coördinator (in Brussel) voert gesprekken met ambtelijke  vertegenwoordigers bij de EU en Europarlementariërs en reikt voor het hele Europese netwerk belangrijke informatie aan over plannen en acties van de EU. Daarnaast is de ECCP een coördinatiepunt voor activiteiten in sociale fora en andere internationale activiteiten.

Internationale netwerken zijn van groot belang voor het werk op diverse terreinen, met name BDS. Via digitale netwerken vindt uitwisseling van informatie plaats en worden ervaringen gedeeld. Ook worden campagnes op elkaar afgestemd. De Palestijnse Boycott National Committee (BNC) speelt in de aansturing van deze netwerken een onmisbare rol.

Donaties


Wij ontvingen ook dit jaar weer donaties voor humanitaire hulp, die voor een deel naar een ziekenhuisproject in Gaza zijn gegaan. Voorts heeft het NPK een donatie doorgesluisd naar de Stichting Vrienden van Nazareth, die beurzen verstrekt aan Palestijnse vrouwelijke studenten in Palestina ’48 (Israel).

Tot slot


Het NPK is de sympathisanten, donateurs en vrijwilligers zeer erkentelijk voor de in 2016 ontvangen steun – waaronder financiële steun. Zonder deze zou ons werk niet mogelijk zijn geweest.
Blijft ons steunen !

Nederlands Palestina Komitee
Postbus 10520
1001 EM Amsterdam
Telefoon: 020 – 6246046
E-mail:  npk@xs4all.nl

Financiële verantwoording

Download de financiële verantwoording bij het jaarverslag 2016 (pdf)