ACTIE (INTERNATIONAAL)

De internationale solidariteitsbeweging voor Palestina

Het Europees Parlement 

De internationale solidariteitsbeweging voor realisatie van Palestijnse rechten is wijd vertakt. In het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland), Ierland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Griekenland, Spanje en de Scandinavische landen zijn diverse netwerken die zich inzetten voor de Palestijnse zaak. Ook buiten Europa, in Australië, Canada, de VS, Zuid Afrika en in diverse Arabische landen zijn talrijke organisaties die zich inspannen voor de Palestijnse zaak. En in Israel.

 

Het Nederlands Palestina Komitee werkt samen met vele internationale organisaties, hoofdzakelijk in ECCP-verband. (*)
ECCP staat voor 'The European Coordination of Committees and Associations for Palestine'.

 

In 'alles' staat BDS centraal, zie de BNC-site en elders op de NPK-site. 

  

Het Europees Parlementhier de link, is belangrijk vanwege de banden tussen de EU en Israel (associatieverdrag) en de op de EU uit te oefenen druk via leden van het Europees Parlement.

 

--------------------------------------
 
(*) Enkele links:
 
België: http://www.palestinasolidariteit.be

 
Engeland: http://www.palestinecampaign.org/ 

 

En meer in http://www.eccpalestine.org/members/