Soemoed is
het Arabische
woord voor vastberadenheid
of standvastigheid, een begrip dat in de Palestijnse gemeenschap wordt gebruikt om de strijd voor het behoud van het land en de terugkeer naar Palestina uit te drukken.


Twitter

NPK PUBLICATIES - SOEMOED - JAARGANG 42, NUMMER 5

Gaza-offensief – de misère in cijfers

 

driekwart van de Palestijnse doden is burger, 7 miljard dollar aan schade

 

Volgens Het Palestinian Center for Human Rights (cijfers per 14 september 2014) zijn tijdens het 50 dagen durende Israelische offensief tegen Gaza 2188 Palestijnen omgekomen, van wie 1658 burgers (75,7 procent).

 

Onder die 1658 burgerdoden bevonden zich 598 kinderen (24 procent van het totaal aantal doden). Van de omgekomen kinderen was 70 procent jonger dan 12 jaar. Voorts raakten 10.895 Palestijnen gewond, overwegend burgers, van wie 2114 vrouwen (19,3 procent) en 3306 kinderen (30,3 procent).

Heel veelzeggend: 85 procent van de doden kwamen in hun huis om (van 91 gezinnen kwamen alle leden om).

Volgens de Verenigde Naties vielen er aan Israelische zijde 73 doden, van wie 6 burgers (8 procent) – anders gezegd 92 procent van de Israelische doden was militair (vergelijk dit met de bijna 76 procent burgerdoden aan Palestijnse zijde).

 

De Verenigde Naties stelden voorts vast dat er 244 scholen zijn beschoten en dat  één school door Israelische soldaten als militair steunpunt is gebruikt.

 

Door de mensenrechtenorganisatie Al-Mezan is gedocumenteerd dat er tenminste 10.920 woonhuizen al dan niet zwaar zijn beschadigd en er 2853 volledig zijn verwoest. Rond 100.000 Palestijnen zijn dakloos geworden. Een groot aantal van hen bivakkeert nog altijd in UNRWA-scholen.

 

Vier ziekenhuizen en vijf klinieken moesten vanwege ernstige schade worden gesloten, terwijl 17 van Gaza’s 32 ziekenhuizen en 45 van de 97 klinieken voor primaire gezondheidszorg aanzienlijke schade opliepen.

 

Soemoed – jaargang 42, nummer 5 (september-oktober 2014)