Soemoed is
het Arabische
woord voor vastberadenheid
of standvastigheid, een begrip dat in de Palestijnse gemeenschap wordt gebruikt om de strijd voor het behoud van het land en de terugkeer naar Palestina uit te drukken.


Twitter

NPK PUBLICATIES - SOEMOED - JAARGANG 44, NUMMER 3-4

Aan de leden Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer


NOODSITUATIE IN HET PALESTIJNSE VLUCHTELINGENKAMP YARMOUK IN DAMASCUS, SYRIË


Hierbij willen ondergetekenden uw aandacht vragen voor het volgende:


Afgelopen week is de toch al zeer dramatische situatie in het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Damascus verder verslechterd, nadat strijders van de Islamitische Staat (IS) het kamp zijn binnengevallen om daar hun rivaal, Jabhat al-Nusra – de Syrische tak van al-Qa’ida – aan te vallen. Jabhat al-Nusra is daarbij voor de keus gesteld om zich aan het gezag van de IS te onderwerpen of uitgeschakeld te worden. Bij de gevechten zijn opnieuw burgers omgekomen en hun leefomstandigheden zijn er – zo mogelijk – nog verder door verslechterd.


Het vluchtelingenkamp Yarmouk is na hun massale verdrijving in 1948 door Israel een toevluchtsoord van Palestijnse vluchtelingen geworden. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een stadswijk van zuid-Damascus, waar vóór het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 rond 160.000 Palestijnen (evenals enkele duizenden Syriërs) woonden.

Hoewel de inwoners van het Yarmouk-kamp zich afzijdig wilden houden van het conflict dat in maart 2011 tussen het Assad-regime en de Syrische oppositie uitbrak, zijn zij al snel in de tumultueuze ontwikkelingen meegezogen.


Zo vielen in december 2012 het Free Syrian Army (FSA) en Jabhat al-Nusra het strategisch gelegen kamp binnen om daar een eind te maken aan de macht van een Palestijnse pro-Assad-regime-militie, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina-Algemeen Commando.


Door het Assad-regime is de overname van het kamp door zijn tegenstanders beantwoord met beschietingen, als gevolg waarvan grote delen van het kamp in puin zijn gelegd. Daar bovenop is in juli 2013 door het Assad-regime een algehele blokkade van het kamp ingesteld, die tot de dag van vandaag voortduurt.


De massale uittocht van bewoners was toen al begonnen: in enkele weken tijd zou het aantal inwoners afnemen van rond 160.000 tot zo’n 18.000 (sommige bronnen spreken over 6000). De achterblijvers – die vaak niet wisten waar zij naartoe moesten gaan – is het al snel aan elementaire levensbehoeften gaan ontbreken: voedsel, medicijnen en medische zorg. Water en elektriciteit waren toen al afgesneden.


Geschokt hebben wij de beelden gezien van uitgehongerde inwoners. Nadien zijn enkele honderden van hen zijn door honger of het ontbreken van medische zorg gestorven. In die dagen kwalificeerde de UNRWA de situatie al als ‘beyond inhumane’.


In april 2015 is de IS voor het eerst het Yarmouk-kamp binnengevallen om samen met Jabhat al-Nusra een eind te maken aan de groeiende macht van de Palestijnse militie Aknaf Bayt al-Maqdis. Dat leidde opnieuw leidde tot burgerdoden en verwoestingen, vooral ook door de inzet van alles en iedereen vernietigende barrel bombs door het Assad-regime. Nadat Jabhat al-Nusra en de IS in hun opzet waren geslaagd, trok de IS zich uit het kamp terug.


Zoals gezegd,  is de IS de afgelopen week het Yarmouk-kamp opnieuw binnengevallen, ditmaal om gewapenderhand een geschil met zijn rivaal Jabhat al-Nusra uit te vechten. De timing van de aanval in de strategisch gelegen stadswijk van Damascus is volgens waarnemers tevens ingegeven door de noodzaak om daar druk op te bouwen, nu de IS elders in het nauw is gedreven door de gecombineerde militaire macht van zijn binnenlandse en buitenlandse tegenstanders.


Hoe de IS het kamp, dat aan een volledige blokkade door het Assad-regime blootstaat, binnen heeft kunnen komen, is niet duidelijk. Volgens waarnemers wijst het op betrokkenheid van het Assad-regime, volgens het aloude principe van verdeel & heers. 


***


Met klem vragen wij parlementariërs om de Nederlandse regering ertoe aan te zetten haar invloed internationaal aan te wenden om te voorkomen dat de inwoners van het Yarmouk-kamp vermalen worden in een strijd die over hun hoofd wordt uitgevochten.


Concreet moeten via de UNRWA met spoed voedsel en medicijnen het kamp binnengebracht worden en moeten gewonden en zieken naar elders overgebracht worden.


Om een werkelijke verbetering in de situatie te brengen, zouden de gewapende milities het kamp moeten verlaten en de blokkade opgeheven moeten worden.


Wij beseffen dat dit laatste het vermogen van de Nederlandse regering te boven gaat. Niettemin kan zij internationaal druk uit oefenen, dat de wereld niet passief kan (blijven) toekijken hoe een gemeenschap van Palestijnse vluchtelingen ten onder gaat.


HELP DE INWONERS VAN HET YARMOUK-KAMP ! 


Vlaardingen - Amsterdam, 19 april 2016

 

Al-Awda (de Terugkeer), de Palestijnse Gemeenschap in Nederland, de Palestijnse Vrouwenunie & het Nederlands Palestina Komitee

 

 

uit: Soemoed – jaargang 44, nummer 3-4 (mei-augustus 2016)

 


Meer over Soemoed
index Soemoed - jaargang 44, nummer 3-4