NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

Oproep aan de Europese Unie: Stop handel met illegale Israelische nederzettingen

14/04/2017
“Als de EU de handelsbetrekkingen met illegale Israelische nederzettingen, gebouwd op gestolen Palestijnse grond, niet opzegt, is het de wettelijke verplichting van EU-lidstaten zelf om eenzijdig stappen te ondernemen en deze handel te stoppen”

Op 10 april 2017 heeft de ECCP* onderstaand persbericht gepubliceerd.


Vorige week verscheen op de website van het internationaal vooraanstaande juristenblad ´The European Journal of International Law (EJIL)´ een artikel  waarin bevestigd werd dat de Europese Unie en haar lidstaten wettelijk verplicht zijn om alle handel met illegale Israelische nederzettingen, gebouwd op gestolen Palestijns land, te stoppen. Dit bewijst dat het verzet tegen handel met Israelische nederzettingen toeneemt en steeds meer wordt geaccepteerd.


Zoals te lezen is in genoemd artikel, schendt Israel met de ononderbroken bouw van illegale nederzettingen op Palestijnse grond cruciale regels in internationaal recht, zoals het verbod op het met geweld in bezit nemen van grondgebied, het verbod op apartheid en het verplaatsen van bevolkingsgroepen en het recht op zelfbeschikking. Volgens het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof kan Israels nederzettingenbouw gezien worden als een oorlogsmisdaad.


De juridische conclusie dat handel met Israelische nederzettingen een schending van internationaal recht is, wordt onderschreven door een grote groep internationaal juristen, waaronder twee voormalige speciale VN-rapporteurs, ad hoc rechters bij het Internationaal Gerechtshof, een oud-voorzitter en leden van de Commissie voor Internationaal Recht (het belangrijkste VN-orgaan inzake de ontwikkeling van internationaal recht).


In de afgelopen paar jaar heeft deze omvangrijke rechtsgemeenschap haar argumenten aangescherpt en in een open brief de EU en de EU-lidstaten opgeroepen te voldoen aan hun internationaal rechtelijke verplichting om af te zien van handel met Israelische nederzettingen.


Tom Moerenhout, auteur van het EJIL-artikel en initiatiefnemer van de open brief van juridische experts aan EU-beleidsmakers verklaarde:


“Het stoppen van handel met illegale Israelische nederzettingen is niet zo maar een keuzemogelijkheid, maar een wettelijke verplichting.”


In 2013 leidde druk van de publieke opinie en lobbywerk door Palestijnse en Europese organisaties tot de invoering van een EU-beleid tegen het verlenen van subsidies aan of het toelaten van Israelische deelname aan EU-projecten, als een project of deelname daaraan feitelijke erkenning inhoudt van Israelische soevereiniteit over bezet Palestijns en Syrisch gebied.


De EU heeft echter nog steeds handelsbetrekkingen met illegale Israelische nederzettingen en verleent subsidies aan Israelische bedrijven gevestigd in deze nederzettingen via Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa.


Als de EU de handelsbetrekkingen met illegale Israelische nederzettingen, gebouwd op gestolen Palestijnse grond, niet opzegt, is het de wettelijke verplichting van EU-lidstaten zelf om eenzijdig stappen te ondernemen en deze handel te stoppen” aldus Moerenhout.


Toen Rusland in 2014 de Krim en Sebastopol annexeerde, was de EU er snel bij om deze annexaties als illegaal te bestempelen. De EU paste haar eigen wetten en internationaal recht toe voor een verbod op Russische import vanuit de illegaal geannexeerde gebieden. Dit importverbod onderstreept EU’s inconsistentie en dubbele standaard door niet ook import te verbieden uit illegale Israelische nederzettingen gevestigd in bezet Palestijns Gebied.


Stopzetten van handel met Israelische nederzettingen in bezet Palestijns Gebied had al veel eerder moeten gebeuren en het continue onvermogen van de EU om deze handel te stoppen vormt een hypocriete schending van haar verplichtingen zowel onder haar eigen wetgeving als onder internationaal recht. Handel tussen EU en illegale Israelische nederzettingen versterkt de positie van deze nederzettingen en draagt bij aan hun voortbestaan en verdere ontwikkeling. Staten zijn verplicht om de illegale nederzettingen niet te erkennen en niet mee te werken aan Israelische schendingen van Palestijnse rechten in bezet Palestijns Gebied. Deze verplichting is expliciet erkend door het Internationaal Gerechtshof in haar juridisch advies over De Muur en de bevestiging van dit advies in VN-Resolutie 2334.


De European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) is opgericht in 1986 en vormt een netwerk van 42 Europese comités, organisaties, Ngo’s, vakbonden en internationale solidariteitsbewegingen uit 19 Europese landen. De ECCP is een solidariteitsbeweging met de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

 

Vertaling van www.docp.nl


Zie hier de oorspronkelijke tekst
Actuele NPK-berichten