NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

De ondraaglijke afstand tussen het recht en zijn toepassing in Israël

27/12/2016
Toine van Teeffelen vraagt zich af hoe internationaal vorm zal worden gegeven aan Veiligheidsresolutie 2334 over de nederzettingen.

De afgelopen decennia zijn de nederzettingen verder uitgebouwd en wel in versnelde mate


De Veiligheidsraadresolutie 2334 die op de vooravond van de Kerst werd aangenomen is de zoveelste bevestiging van de toepasbaarheid van het internationaal recht op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De nederzettingen, ook die in Oost-Jeruzalem, “hebben geen juridische geldigheid” en vormen een “flagrante schending van het internationaal recht.”


De resolutie werd niet nipt aangenomen, maar met 14-0, met een abstentie in plaats van de gebruikelijke veto, van de Verenigde Staten. Het doet denken aan de stemverhouding bij de ‘adviserende opinie’ van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de illegaliteit van de zogenoemde afscheidingsmuur in 2004. Dit oordeel werd toen door de rechters met 14-1 aangenomen, met een enkele stem tegen van de Amerikaanse rechter. Je kunt zeggen dat de huidige resolutie het morele gezag heeft van bijna-unanimiteit. Dat is in de huidige wereld nogal wat.


Des te relevanter is het om te kijken naar de praktische invulling van de resolutie. Wat zijn de tanden? De vorige resolutie van de VN Veiligheidsraad dateert van 1980. Indertijd werden staten opgeroepen “niet te voorzien in enige steun specifiek in relatie tot de nederzettingen in de bezette gebieden”. De afgelopen decennia zijn de nederzettingen echter verder uitgebouwd, en wel in versnelde mate, zoals Amnesty International in een verklaring na afloop van de aanvaarding van de huidige resolutie aangaf. Wel is er de afgelopen jaren internationaal meer discussie ontstaan over hoe het recht toe te passen.


De huidige resolutie biedt twee wegen. Artikel 5 roept alle staten op om in hun relevante bezigheden onderscheid te maken tussen het grondgebied van de staat Israël en de gebieden die in 1967 bezet zijn. Dit biedt onder meer ondersteuning aan het ‘labellen’ van producten uit de illegale West Bank nederzettingen. Artikel 4 roept op tot “affirmatieve stappen om de negatieve ontwikkelingen op de grond, die de twee statenoplossing in gevaar brengen, onmiddellijk terug te draaien”.


Je kunt dit laatste, met het urgente “onmiddellijk”, lezen als een legitimering voor een campagne van boycot, desinvestering en sancties jegens Israël met het oog op een beëindiging van de 50-jarige bezetting ten behoeve van de vestiging van een Palestijnse staat op de Westoever, in de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem. Het valt na de resolutie te verwachten dat dit geweldloos drukwapen op bredere ondersteuning in de Palestijnse politiek kan gaan rekenen.

Op juridisch niveau kan de PLO en de Palestijnse Autoriteit aandringen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag dat het onderzoek naar verdenking van oorlogsmisdaden door Israël versneld ter hand wordt genomen. In de Geneefse Conventies wordt de overplaatsing van inwoners van het moederland naar bezet gebied, hier de vestiging van Israëlische nederzettingen, als oorlogsmisdaad omschreven.


Israël lijkt zich ondertussen meer te voegen bij die politieke stromingen in de wereld die naast het tamboereren op anti-islamisme het internationaal recht willen marginaliseren, met Trump voorop. Deze heeft naar aanleiding van de resolutie al aangekondigd de VN anders te gaan benaderen, na eerder een verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te hebben aangekondigd.

Het trumpisme maakt graag gebruik van publicitair getinte provocatie. In dit geval lijkt zich dat te richten op politieke rugdekking voor een versneld doorgaan van de nederzettingenpolitiek. Stemmen in de Israëlische regering die zich gesteund weten door de komende Amerikaanse ambassadeur in Israël, roepen al op tot Israëlische annexatie van grote delen van de West Bank.

Meer dan ooit moet de internationale wereld de ondraaglijke afstand tussen het recht en zijn toepassing hier niet over zijn kant laten gaan.

 

Joop.nl   26 december 2016   door Toine van Teeffelen, oud-voorzitter van het Nederlands Palestina Komitee en sinds 1995 actief in de educatie in BetlehemActuele NPK-berichten