NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

Tweede Kamer: treed eindelijk op tegen illegale handel en fraude met 'nederzettingen-producten'

08/06/2016
Verzoek om nogmaals de fractieleiders en buitenlandwoordvoerders in de Tweede Kamer te mailen over de noodzaak op te treden tegen illegale handel en fraude met 'nederzettingen-producten' .

Op donderdag 9 juni a.s. zal de Tweede Kamer haar debat van 26 mei jl. over de 'Midden-Oosten Vredes Politiek' voortzetten (zie deze link, punt 4).

Aan de orde zijn opnieuw de EU-etiketteringsmaatregelen voor producten uit Israëls illegale kolonies in Palestina, die door de rechtse partijen worden aangevochten. Ook wordt van die zijde een nieuwe aanval op de BDS-beweging verwacht. 

 

Twee weken geleden stuurden wij gezamenlijk 2.400 mails aan de betreffende Kamerleden, waarin wij hen opriepen om eindelijk in actie te komen tegen de handel in illegale 'nederzettingen-producten', en tegen het verstoppen daarvan onder het label 'Made in Israel'. Vandaag herhalen wij die actie. Dat is nodig, aangezien de Kamer geen aanstalten lijkt te maken om effectief beleid te formuleren. 

 

Help mee om onderstaande oproep luid en duidelijk aan onze politici over te brengen. Gebruik de bijgaande tekst of wijzig die naar eigen inzicht.

De adressen zijn die van de fractieleiders en buitenland-woordvoerders in de Tweede Kamer. Laat van je horen! 

 

Daarnaast wordt donderdag vanaf 16.30 uur bij de Tweede Kamer gedemonstreerd.

Heb je tijd: sluit je aan! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aan: 

hantenbroeke@tweedekamer.nlm.servaes@tweedekamer.nl

r.deroon@tweedekamer.nlr.knops@tweedekamer.nlHvBommel@sp.nl,

s.sjoerdsma@tweedekamer.nlj.klaver@tweedekamer.nl,

j.voordewind@tweedekamer.nlt.kuzu@tweedekamer.nl,

j.vklaveren@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nlh.krol@tweedekamer.nl,

j.houwers@tweedekamer.nl,

klein@tweedekamer.nlr.vvliet@tweedekamer.nl,

h.zijlstra@tweedekamer.nl,

D.Samsom@tweedekamer.nlemileroemer@sp.nl,

S.Buma@tweedekamer.nl,

g.wilders@tweedekamer.nla.pechtold@tweedekamer.nl,

 g.segers@tweedekamer.nl,

l.bontes@tweedekamer.nl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tweede Kamer: treed eindelijk op tegen illegale handel en fraude met 'nederzettingen-producten'

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

Voorafgaand aan de voortzetting van uw debat van 26 mei jl. over de Midden-Oosten Vredes Politiek, voorzien voor donderdag 9 juni a.s., stel ik het volgende vast: 

 

Dat de Tweede Kamer al sinds de jaren negentig wordt opgeroepen om op te treden tegen de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies in bezet Palestina, én tegen het bedrog met het label 'Made in Israël', dat als dekmantel fungeert voor producten uit die illegale kolonies. 

 

Dat deze oproep was (en is) gebaseerd op de voor Nederland geldende internationale rechtsbeginselen en verdragen, op de verplichtingen die daaruit voortvloeien, en op uw individuele plicht om daar namens de Nederlandse burger aan te voldoen en over te waken. 

 

Dat de Tweede Kamer die plicht heeft verzaakt, en ernstig tekort is geschoten in de bescherming van de internationale rechtsorde en de Nederlandse burger/consument. In dat proces heeft de Kamer de rechtsorde tot politiek-ideologische speelbal gemaakt – daarmee haar werking tenietdoend en schade toebrengend aan één van de fundamenten van de internationale gemeenschap. 

 

Dat ten gevolge van dat verzuim grote sommen geld van (veelal argeloze) Nederlanders aan de illegale kolonies ten goede zijn gekomen: het gedogen van de handel met die kolonies komt aantoonbaar neer op actieve steun aan de voortgaande kolonisering. Die praktijk duurt tot de dag van vandaag voort. Dat geldt ook voor de grootschalige fraude – want dat is het – met het label 'Made in Israel'. 

 

Dat het plakken van stickers op 'nederzettingenproducten' niets aan deze realiteit verandert: de handel met de illegale kolonies blijft erdoor intact, en het bedrog met het label 'Made in Israel' zal er verder door toenemen. Daarnaast wijst de praktijk uit dat de sticker-maatregel louter voor de Bühne is: bij tientallen winkelinspecties van alle grote supermarktketens werd geen enkele 'nederzettingen-sticker' aangetroffen – tegen 257 producten met een 'Made in Israel'-sticker. 

 

Dat een blik op de 37 nieuwe vragen aan minister Koenders uitwijst dat de Tweede Kamer volhardt in steeds wildere exercities, waar nu zelfs staten als Zuid-Ossetië bij betrokken worden. 

 

Op grond hiervan roep ik u op om tijdens uw debat van 9 juni een streep te zetten onder bovengenoemde dwalingen, en beleid te formuleren dat effectief bescherming biedt tegen de illegale handel en fraude waaraan Nederlandse burgers met uw medeweten blootstaan. Concreet: 

 

1. Een volledig én verifieerbaar importverbod op producten uit de illegale Israëlische kolonies in Palestina

 

2. De garantie dat zich onder het label 'Made in Israel' geen producten uit de illegale Israëlische kolonies in Palestina meer bevinden. 

 

Tenslotte roep ik u op om – ingeval u opnieuw in gebreke blijft – als Tweede Kamer uit de spreken en vast te leggen dat u daarmee willens en wetens de internationale rechtsorde én uw plichten als volksvertegenwoordiging terzijde schuift. 

 

Met vriendelijke groet, 

[naam, plaats] 

 


Actuele NPK-berichten