PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

De voorbeeldfunctie van de gemeente Den Haag door United Civilians for Peace

03/03/2016
Nederlandse gemeentebesturen proberen aan te sturen op verdere samenwerking met het Israelische bedrijfsleven. Hoe reageren onze politici? UCP doet verslag.

Op 4 februari organiseerde het ministerie van Economische Zaken de Smart City Innovatiedag in Den Haag. Een dag ter promotie van de samenwerking tussen high tech bedrijven in Nederland en Israël. De gemeenten Eindhoven, Helmond, Amsterdam en Den Haag waren ook betrokken. Op 1 maart heeft de gemeente Den Haag antwoord gegeven op raadsvragen van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren. Daaruit blijkt dat de gemeente Den Haag de organisatiekosten betaalde, bijna 10.000 euro “vanwege de kansen die dit biedt voor de ontwikkeling van Haags economische clusters IT/Tech, Security, Oil&Gas.”

De kern van het antwoord volgt hier; “Den Haag vervult een voorbeeldfunctie waar het gaat om vrede en recht, getuige de verschillende internationale organisaties die door Den Haag gesteund worden en die hier dagelijks invulling aangeven. Als het gaat om samenwerking met handelspartners in conflictgebieden sluiten wij aan bij het Rijksbeleid. Het Rijk hanteert in dezen het volgende beleid: 
- Het ontmoedigen van economische relaties met bedrijven die in Israëlische nederzettingen gevestigd zijn (in de door Israël bezette gebieden). Indien Nederlandse bedrijven aankloppen bij de overheid, worden zij over dit beleid geïnformeerd.

- Het niet verlenen van diensten aan bedrijven waar het gaat om activiteiten die zij ontplooien in of voor Israëlische nederzettingen (in de door Israël bezette gebieden).”


Een antwoord op de gevraagde relatie met de defensie-industrie of het defensie-apparaat werd niet gegeven.

In de gemeenteraad van Amsterdam werden raadsvragen ingediend, die wij op 20 februari publiceerden.

De gehele set vragen en antwoorden van de gemeente Den Haag is hier te vinden; http://www.denhaag.nl/…/Smart-City-Innovatiedag-Israel-PvdD…

Den Haag - Smart City Innovatiedag Israël (PvdD, HSP)

Op donderdag 4 februari 2016 is in Den Haag de Smart City Innovatiedag georganiseerd. De achtergrond van deze dag is terug te voeren op het Samenwerkingsforum tussen Nederland en Israël uit december 2013. Voorts is op de site te lezen hoe Nederland en Israël samenwerken en ook dat de steden Den Haag…

DENHAAG.NL|DOOR DEN HAAG

 


Actuele NPK-berichten