NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

Felle reactie medici op Israelische wet die dwangvoeding hongerstakers goedkeurt

30/07/2015
Israelisch parlement maakt dwangvoeding aan gevangenen wettelijk toelaatbaar.


In de Amerikaanse Guantanamo Bay gevangenis werden in 2013 hongerstakende gevangenen dwangmatig gevoed. Rapper Yasiin Bey probeerde de procedure op video vast te leggen, maar hield het niet vol. 


Zie dit filmpje

Het Israelische parlement heeft donderdagmorgen met 46 tegen 40 stemmen een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat hongerstakende gevangenen tegen hun wil kunstmatig worden gevoed.


Achtergrond van de wet is de angst van de regering dat hongerstakende Palestijnen kunnen overlijden of op een andere manier aanleiding kunnen worden voor massale protesten van de Palestijnen op de Westoever.  De wet is scherp bekritiseerd door de Vereniging van artsen en de Israelische afdeling van de organisatie ''Artsen voor de mensenrechten (Physicians for Human Rights, PHR), die erop wijst dat de wet ingaat tegen de medische ethiek en buiten de wet is verklaard door de Mondiale Vereniging van Artsen WMA. 

PHR gaf een felle verklaring uit: ''Deze morgen heeft de Israelische Knesset een schandalige wet goedgekeurd die de ware  anti-democratische gezindheid van zijn leden blootlegt. De wet oefent druk uit op de gemeenschap van medici om de medische ethiek op ernstige wijze geweld aan te doen teneinde er politiek beter van te worden, zoals dat met andere zwarte regimes in het verleden het geval is geweest. PHR-Israel zal zich tegen de wet en de uitvoering ervan blijven verzetten.

De komende dagen zijn een lakmoes-proef voor de medische stand, die moet weigeren om als medisch vijgenblad dienst te doen bij marteling. We zullen niet wachten voor artsen en verplegers in de problemen komen en zullen hen niet alleen laten bij deze strijd. We hebben nu te maken met een afschuwelijke wet die de geneeskunst verandert in een instrument van om politiek te bedrijven, te bestraffen en te onderdrukken. PHR-Israel zal iedereen ondersteunen die weigert de wet uit te voeren en zal zich verzetten tegen elke poging om hongerstakers dwangmatig te voeden.''


PHR-Israel vermeldt op zijn site ook dat de World Medical Association (WMA)'s in haar ''Verklaring van Malta'' de gedwongen voeding van hongerstakers door artsen ondubbelzinnig heeft verboden. Medici behoren de vrije wil van de hongerstaker en zijn recht om zelf te beslissen te respecteren, aldus deze verklaring, en dreigementen, dwang, het vastbinden van patiënten of fysieke dwang zijn te beschouwen als ethisch onacceptabele, onmenselijk en mensonterend, zelfs als de voeding in het belang zou zijn van de patiënt.


PHR-Israel vermeldt ook dat de WMA in juni 2015 aan premier Netanyahu heeft gevraagd om zich nog eens te beraden over het wetsvoorstel dat toen op stapel stond. De speciale rapporteurs van de VN op het gebied van Marteling en Het Recht op Gezondheid wendden zich al een jaar eerder, in juni 2014, tot de Israelische regering met het verzoek de wet niet aan het parlement voor te leggen. Zij karakteriseerden dwangmatig voeden als ''wreed, onmenselijk, mensonterend, en te vergelijken met vormen van marteling''.


De wet maakt het mogelijk dat een rechtbank besluit tot dwangmatige voeding op grond van overwegingen betreffende de staatsveiligheid, of de openbare orde, of als het leven van de gevangene gevaar loopt. De beslissing kan eventueel worden genomen in een besloten zitting en zonder dat de gevangene of diens advocaat de redenen die tot het besluit hebben geleid kan inzien. Artsen en medisch personeel zijn niet verplicht aan het gedwongen toedienen van de voeding mee te doen, maar als ze deelnemen wordt hen via de wet bij voorbaat immuniteit verleend voor eventuele (straf)klachten betreffende hun gedrag of wegens door de patiënt geleden schade.


Abupessoptimist  30 juli 2015Palestijnse hongerstaker Abdulrahim Nubani herinnert zich de dwangvoeding  Al Jazeera 30 juli 2015Is forcefeeding a form of turture?  Al Jazeera 31 juli 2015
Actuele NPK-berichten