NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

Leden Europees Parlement verontrust door Europese financiering van Israelische wapenindustrie

27/07/2015
Een aantal afgevaardigden in het Europees Parlement vraagt aandacht voor de financiering van Israelische ondernemingen met Europees geld. Sommige wapenindustrieën, zoals Elbit Systems, maken handig gebruik van het ontbreken van Europese richtlijnen.

 
 

73 Europese afgevaardigden, niet alleen uit de hoek van radicaal links maar ook van de Groenen, de socialisten, de liberalen en enkele rechtse partijen hebben in een brief aan de Hoge Afgevaardigde voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini én

aan de algemeen directeur van het DG Onderzoek van de Europese Commissie, Robert Jan Smits, gewaarschuwd voor de zwakke richtlijnen die het programma Horizon 2020 moeten beschermen tegen misbruik van onderzoekssubsidies door ondernemingen als wapenfabrikant Elbit Systems.


Deze Israëlische onderneming fabriceert helikopters, tanks en gevechtsdrones."Elbit Systems levert een belangrijk aandeel in het Israëlische militaire productieapparaat en is een van de belangrijkste fabrikanten van militaire drones" staat er te lezen in de brief.


Volgens de links-radicale Europarlementariër Martina Anderson, die aan de wieg stond van dit initiatief, "zijn deze bedrijven medeplichtig aan de militaire agressie tegen het Palestijnse volk".

 

Militaire agressie

 

Met verwijzing naar een onderzoek van de organisatie 'Stop the Wall' wijzen de Europese afgevaardigden op 6 projectvoorstellen van Elbit in het kader van Horizon 2020. Deze voorstellen werden reeds in februari van dit jaar goedgekeurd door de leiding van het Europese onderzoeksprogramma in Israël. Volgens de brief was hier al sprake van bij de laatste versie van het Europese Onderzoeks-programma.

 

Volgens de afgevaardigde "Hebben Elbit Systems en Israeli Aerspace Industries in het vorige onderzoeksprogramma van de EU (2007-2013) voor een bedrag van € 393.600.149 geprofiteerd van de financiering van projecten die o.a. betrekking hadden op de ontwikkeling van drones".

 

De afgevaardigden vrezen dat een dergelijke situatie zich opnieuw zal voordoen en zijn van mening dat dit niet strookt met de beginselen van de EU.


Israel profiteert, evenals als Noorwegen en Turkije, als niet-lid van de EU van de voordelen van het programma Horizon 2020, waarin het zelf ongeveer € 600 miljoen geïnvesteerd heeft, maar waarvan het tussen 2014 en 2010 voor ongeveer € 900 miljoen aan investeringen zal terugkrijgen.

 

Martina Anderson waarschuwt: "De financiering van projecten die via Israelische ondernemingen ten goede komen aan de 'interne veiligheid' van de nederzettingen dreigt in conflict te komen met de richtlijn van meer dan 20 lidstaten, dat private ondernemingen géén economische banden mogen hebben waar de nederzettingen van profiteren."

 

Voorwaarden

 

Hugh Lovatt, deskundige op het gebied van Israël/Palestina bij de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, herinnert eraan dat "de deelname van Israelische instellingen aan Europese fondsen moet voldoen aan twee voorwaarden:

 

  1. De EU kan geen fondsen verstrekken aan instellingen die gevestigd zijn in bezet gebied.
  2. De EU kan evenmin fondsen verstrekken aan instellingen die werkzaam zijn binnen de nederzettingen."

 

De richtlijnen van het nieuwe programma Horizon 2020 zijn aangescherpt ten opzichte van die van het vorige programma met als doel te voorkomen dat Israelische ondernemingen die gevestigd zijn in Tel Aviv maar werkzaam zijn binnen de joodse nederzettingen, kunnen profiteren van Europese subsidies.

 

Deze voorwaarden, die gesteld zijn door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken,  hebben de verhouding tussen de EU en Israel bij de ondertekening van het partnercontract al op scherp gezet. Tel Aviv heeft, anders dan de EU,  geen aparte selectiecriteria voor de joodse nederzettingen, die volgens de deskundige "door Europa niet erkend worden".

 

Nadere voorwaarden

 

Maar volgens Hugh Lovatt heeft "Europa, anders dan de Amerikanen, verzuimd een derde restrictieve voorwaarde te stellen: De uitsluiting van instellingen met activiteiten waarvan de nederzettingen profiteren".

 

Als gevolg hiervan is het financieren van een wapenfabrikant wettelijk gezien niet onrechtmatig.

 

Volgens de Europese Commissie is er in het geval van Israel wel een restrictie mogelijk: volgens de richtlijnen van 2014 stelt het Europese uitvoerend orgaan vast, dat alleen civiele toepassingen voor het programma in aanmerking komen.

 

Op de vraag van EurActiv bevestigt het DG "dat verschillende richtlijnen verhinderen dat Europese fondsen gebruikt worden voor activiteiten die indruisen tegen het internationaal recht".

 

Verhouding EU-Israel

 

Ondanks de morele criteria die door de Commissie worden gehanteerd bij de evaluatie van projecten "zou Brussel zijn standpunt tegenover het bewapeningsvraagstuk nader moeten verduidelijken", vindt Lovatt. "Maar de wapenhandel is slechts het topje van de ijsberg. Waar het werkelijk om gaat is tot op welke hoogte de band tussen Europa en Israel de bezetting van de Palestijnse Gebieden in stand helpt te houden.

 

ACHTERGRONDEN

 

Met bijna 80 miljard euro is het onderzoeks- en innovatie-programma Horizon 2020 het duurste meerjarenproject uit de Europese geschiedenis.


Behalve lidstaten staat deelname ook open voor niet-lidstaten, zoals Noorwegen, Turkije of Israel.

 

Horizon 2020 maakt onder het motto 'Unie van de innovatie' deel uit van zeven projecten die samen de hoofdrol vervullen binnen het strategisch concept 'Europa 2020' dat erop gericht is de groei te bevorderen.

 

Als wereldleider van een groot aantal technische verworvenheden wordt de Europese Unie op de hielen gezeten door een groeiende concurrentie van zowel traditionele grootmachten alsook van de opkomende economieën.

 

links:

 

Europese Unie:

 

NGO

 

ECCP brief 14 juli 2015Actuele NPK-berichten