NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info
PALESTINA VANDAAG

Zie in Today in Palestine! de dagelijkse berichten.

ALWAYS PALESTINE FOREVER 1880 - 1947

Een diashow over het leven van de Palestijnen voordat hun land hen werd afgenomen.

KOOP PALESTIJNSE PRODUCTEN!
Koop Palestijnse producten! Er zijn inmiddels meer aanbieders van Palestijnse producten.

Denk aan de inmiddels vertrouwde Rumi en Nabali olijfolie die via Canaan ons land binnenstroomt en die nu door www.propal.nl wordt verkocht. Ook za' atar , maftoul, olijven, zeep en nog veel meer zijn hier te vinden.


Een andere aanbieder met een veelzijdig assortiment is: naar ramallah 

Van harte aanbevolen om de Palestijnse boeren en de verwerkers van de producten economisch te steunen.

Propal steunt daarbij nog de musicians without borders.
I'M ON MY WAY

Een YouTube filmpje op een lied van Mahalia Jackson

 

SINGING PALESTINE

18 Palestijnse liedjes

AL HAQ: 'ISRAELI FORCES CONTINUOUSLY TURN A BLIND EYE TO SETTLER VIOLENCE'
Abu Pessoptimist over geweld van kolonisten en het Israelische leger tegen Palestijnen in bezet gebied, uit een rapport van Al Haq. Lees hier meer
VERGEET DE AANVAL OP GAZA NIET, 2008/9

Aldus Anja Meulenbelt op donderdag 27 december 2012.

Vier jaar geleden, begon een drie weken durende oorlog tegen Gaza, die meer dan 1400 mensen het leven kostte. Lees hier verder.

DE GEVOLGEN VAN DE APARTHEIDSMUUR
Een YouTubefilm van Sonia Karkar
BDS FREE PALESTINE RAP SONG
BDS Free Palestine Rap Song

Kijk en luister naar de rap song op de blog van Youth Against Normalization

 

 

 

PUBLICATIES - NPK-BERICHTEN

Waarom meer dan 200 Belgische academici Israel boycotten

11/07/2015
16 mei 2015 gaven ruim 200 Belgische academici een verklaring uit waarom zij de academische boycot van Israel steunen.


De boycot van het apartheidsregime van Zuid-Afrika heeft zijn     effect niet gemist. Ruim 200 Belgische academici willen Israel op een soortgelijke manier onder druk zetten opdat het stopt met zijn voortdurende schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen.

Na de jongste verkiezingen is er geen enkele kans dat Israël van binnenuit werk maakt van een rechtvaardige vrede met de Palestijnen. Premier Benjamin Netanyahu was daaromtrent heel expliciet. Israël moet dus van buitenaf onder druk worden gezet. Een internationale boycot is daartoe het aangewezen, geweldloze middel. Zoals eertijds bij het apartheidsregime in Zuid-Afrika, kan een boycot een grote impact hebben. Het doel is een einde te maken aan Israëls voortdurende schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Wij verklaren ons bereid de Israëlische academische instellingen te boycotten. Wij zullen ons onthouden van deelname aan elke vorm van institutionele samenwerking en roepen onze Belgische collega’s en hun instellingen op zich hierbij aan te sluiten. De Israëlische universiteiten zijn medeplichtig aan de bezetting en apartheidspolitiek, hetzij door hun stilzwijgen, hetzij door hun actieve medewerking met het leger en de wapenindustrie.

Overeenkomstig de oproep van onze Palestijnse collega’s (PACBI), is de Belgische academische boycot niét gericht tegen individuele professoren of onderzoekers. Een constructieve dialoog wordt net aangemoedigd. Wij benadrukken met klem dat we elke vorm van racisme en antisemitisme onvoorwaardelijk veroordelen. Wij verwerpen het amalgaam dat steeds weer gemaakt wordt tussen antisemitisme en kritiek op de staat Israël.

BACBI (de Belgian Academic and Cultural Boycot of Israel) sluit zich aan bij de internationale BDS-campagne (Boycot, Divestment, Sanctions) die onder meer ijvert voor de desinvestering uit Israël van multinationale ondernemingen. Nakba-dag, de jaarlijkse herdenking op 15 mei van de etnische zuivering van Palestina in 1948 die aan de stichting van de staat Israël voorafging, is een symbolisch moment om de verklaring en de eerste lijst van ondertekenaars openbaar te maken.

De muur, de checkpoints, de opsluiting

BACBI wil de binnenlandse en Europese instanties vragen de Israëlische bezettingspolitiek krachtig en effectief te veroordelen. Er moet een einde gemaakt worden aan het Europese associatieverdrag met Israël en de voorkeursbehandeling op allerlei vlakken.

Het is tijd om de gewelddadige apartheidspolitiek, de muur, de checkpoints, de opsluiting en collectieve bestraffing van de bevolking, de nog steeds aan de gang zijnde etnische zuivering van Palestina door kolonisering van de Westelijke Jordaan-oever, de sloop van huizen, de vernietiging van olijfgaarden, en de nietsontziende repressie, de opsluiting van kinderen, de periodieke moorddadige aanvallen op Gaza, in één woord, de hele politiek van Israël, dat al 67 jaar straffeloos zijn gang gaat, op een geweldloze manier een halt toe te roepen.

Deze petitie werd onder meer ondertekend door Ludo Abicht(UAntwerpen), Johan Ackaert (UHasselt), Lieven Annemans (UGent), Eric Corijn (VUB), Patrick Deboosere (VUB), Lieven De Cauter (KU Leuven), Tom Decorte (UGent), André Decoster (KULeuven), Herman De Ley (UGent), Gita Deneckere (UGent), Olivier De Schutter (UCL), Bruno De Wever(UGent), Ico Maly(Universiteit Tilburg), Marc Swyngedouw (KU Leuven),Anya Topolski (KU Leuven), Jean Paul Van Bendegem(VUB), Philippe Van Parijs (UCL), Marc Van Ranst (KU Leuven), Hendrik Vos (UGent) en Sami Zemni (UGent).

De volledige lijst met ondertekenaars vindt u opwww.bacbi.be/bacbi-signatories.htm BACBI: Beginselverklaring.

 

Ondergetekenden, Belgische academici en intellectuelen, steunen de Palestijnse oproep van 2005 voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS). We roepen onze collega’s in de Belgische samenleving ertoe op uitgebreid en consequent alle Israëlische academische en culturele instellingen te boycotten, door het volgende toe te passen:

1. Zich onthouden van deelname aan elke vorm van academische of culturele samenwerking, medewerking of gezamenlijk project met Israëlische instellingen en onderzoeksentiteiten;

2. Een uitgebreide boycot van Israëlische instellingen bepleiten, niet van individuele Israëlische academici, op het nationale en internationale vlak, met inbegrip van de opschorting van elke vorm van financiering en subsidiëring van die instellingen;

3. Promoten van de afstoting van en desinvestering uit Israël en multinationale ondernemingen die betrokken zijn bij de systematische schending van het internationaal recht die de staat Israël begaat, door internationale academische instellingen;

4. Naar de veroordeling toe werken van de Israëlische politiek, door aan te dringen op resoluties, aan te nemen door academische, professionele en culturele verenigingen en organisaties;

5. Constructieve dialoog steunen met Israëlische collega’s ten einde gezamenlijk de Staat Israël ertoe te brengen het internationaal recht te eerbiedigen, en zulks in dezelfde geest als de oproep tot gemeenschappelijk verzet uitgaande van de Palestijnse universitairen die het PACBI initiatief hebben gelanceerd.

6. Palestijnse academische en culturele instellingen steunen.

16 mei 2015 Bacbi.be

 Actuele NPK-berichten