NPK-info - 15 juni 2007
Nederlands Palestina Komitee - www.palestina-komitee.nl
NPK-info - 15-6-2007
______________________________________________________________________
NPK-info - Nederlands Palestina Komitee /
www.palestina-komitee.nl
Today in Palestine!   http://www.theheadlines.org
______________________________________________________________________
      
Rapport Alvaro de Soto (VN)     (*)
- UN envoy: anti-Hamas rhetoric undermines democracy, Ian Black, June 13, 2007
http://www.guardian.co.uk:80/israel/Story/0,,2102257,00.html
    
Hamas: partner voor vrede? Jan Elshout, 7-3-2007
    
Actueel
- Out of control, Khaled Amayreh, 14-6-2007
Quote: "Hamas insists the current confrontation is not between Fatah and Hamas but
between the Palestinian people and an American-armed and financed group within
Fatah that is seeking to promote a Zionist agenda, an allusion to Dahlan who has
vowed on several occasions to destabilise the Hamas government.
     
   
A major turning point in the history of the region, Hasan Abu Nimah, 13-6-2007
   
The United States' New Strategy in Lebanon, Alberto Cruz, 14-6-2007
If it is of such interest for the UN to enforce resolutions on Lebanon - how long before 194, the right of return of the Palestinian refugees?
http://www.palestinechronicle.com/story-06140795625.htm
    
Bijeenkomsten
- Selling US Wars - The Iraq conflict, permanent occupation and the US agenda in the Middle East
17 June 2007, 15.30 hrs., Amsterdam
http://www.tni.org/detail_event.phtml?act_id=16906
    
NPK/WL, 15-6-2007
______________________________________________________________________
  
(*)
     
Boycot Palestijnse Autoriteit nefast
De Standaard, 14-6-2007
  
In een uitgelekt rapport uit ex-VN-gezant voor het Midden-Oosten,
Alvaro De Soto, scherpe kritiek op de drooglegging van de Palestijnse
Autoriteit door de EU, de VS en Israël. 'Gaza' valt niet uit de lucht.

De VS stuurden duidelijk aan op een confrontatie tussen Hamas en Fatah

Van onze redacteur Bart Beirlant BRUSSEL De ervaren VN-diplomaat De
Soto schreef zijn vertrouwelijk rapport ('end of mission report')
begin mei na een verblijf van twee jaar in de regio. Het lekte uit.
De Peruaan beschrijft hoe binnen het Kwartet (Verenigde Staten,
Europese Unie, Rusland en Verenigde Naties) de EU en Rusland op 30
januari 2006 - vijf dagen na de verkiezingsoverwinning van Hamas -
gewillig meegingen met het Amerikaanse voorstel om toekomstige hulp
aan de Palestijnse Autoriteit afhankelijk te maken van drie
voorwaarden: het afzweren van geweld, erkenning van Israël en het
aanvaarden van vroegere akkoorden. 'Onbereikbare voorwaarden voor
dialoog', noemt De Soto het. Zijn voorstel om een opening te laten,
werd afgewezen. De voorspelbare 'verwoestende gevolgen' van zo'n
opstelling waren vooraf al beschreven. 'De fundamenten van een
toekomstige Palestijnse staat werden ernstig ondermijnd. De
capaciteit van het veiligheidsapparaat om te zorgen voor recht en
orde - om niet te spreken over het beëindigen van de aanvallen tegen
Israël - is enorm afgenomen.' En: 'De stappen die de internationale
gemeenschap nam, met het veronderstelde doel om een Palestijnse
entiteit tot stand te brengen die in vrede zal leven met zijn
Israëlische buur, hebben precies het omgekeerde effect gehad.'
Bovendien besloot Israël in februari 2006 de btw- en douane-inkomsten
niet langer door te storten die het namens de Palestijnse Autoriteit
int. 'Het is Palestijns geld. In normale omstandigheden gaat het om
een derde van het Palestijnse inkomen.' Met dat geld worden de
veiligheidsdiensten, verplegers, leraars betaald. Het Kwartet mocht
zich hierover niet uitspreken van Washington: 'De VS willen niet dat
dit geld naar de Palestijnse Autoriteit gaat.' Volgens De Soto
werkten de VS in februari-maart 2006 de vorming van een Palestijnse
eenheidsregering tussen Hamas en Fatah tegen - iets waar
de 'internationale gemeenschap' in 2007 op aandrong en dat in maart
in het Saudische Mekka realiteit werd. 'De VS stuurden duidelijk aan
op een confrontatie tussen Fatah en Hamas', schrijft hij. 'Nog een
week voor Mekka verklaarde de Amerikaanse gezant twee keer: "Ik hou
van dit geweld". Hij verwees naar de bijna-burgeroorlog die uitbrak
in Gaza, waarbij burgers geregeld gedood en verwond werden, "want dat
betekent dat andere Palestijnen weerstand bieden tegen Hamas".'
Volgens De Soto moet stilaan rekening worden gehouden met een
implosie van de Palestijnse Autoriteit. 'De voortzetting van "het
beleg" op aandringen van het Kwartet maakt dit desastreuze resultaat
waarschijnlijker.' De Soto zegt dat 'Israël zichzelf opgesloten heeft
in een houding waarbij het omgang met de Palestijnen afwijst, door de
nadruk te leggen op voorwaarden waarvan het moet weten dat ze niet te
realiseren zijn'. En: 'Ongelukkig genoeg gaat de internationale
gemeenschap mee in die afwijzende Israëlische houding.' James Baker,
ex-minister van Buitenlandse Zaken van de VS, vertelde De Soto kort
na zijn aantreden dat de Amerikaanse beleidsmakers de neiging hebben
om terug te deinzen voor elke hint van Israëlisch onbehagen. Het is
niet anders binnen de VN, waar 'de Israëlische missie een toegang
zonder gelijke heeft tot het secretariaat, zelfs tot de hoogste
niveaus, en niet alleen vanwege de aanzienlijke kwaliteiten van de
permanente vertegenwoordiger.' Volgens De Soto zijn de VN geen vriend
van Israël 'als we Israël toelaten in de zelfbegoocheling te vallen
dat de Palestijnen de enigen zijn die de schuld moeten krijgen'. De
Soto zegt niet blind te zijn voor het falen van de Palestijnen en
noemt het charter van Hamas 'abominabel'. Maar hij vraagt zich af 'of
de Israëlische overheid zich realiseert dat ze, seizoen na seizoen,
oogst wat ze zaait' met de bezetting. www.standaard.be/desoto voor
het volledige rapport van De Soto. 
______________________________________________________________________


NPK-info verschijnt ongeveer eens per week per email met Palestina-nieuws: informatie, achtergronden en nieuws over activiteiten en bijeenkomsten.

NPK-info is een uitgave van het Nederlands Palestina Komitee.
Meer informatie vindt u op http://www.palestina-komitee.nl

Geen NPK-info meer ontvangen?
Afmelden / Unsubscribe