Borduurwerk op kleding en gebruiksvoorwerpen is in Palestina verheven tot een kunst. Verschillende streken hebben hun eigen traditionele patronen.

Twitter
NPK-INFO PER EMAIL

Nieuws, acties en activiteiten per email-nieuwsbrief NPK-info komt gemiddeld wekelijks.
Aanmelden hieronder.


Laatste NPK-info Archief NPK-info

DOSSIERS NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE

KERKEN, HET KAIROS DOKUMENT


11-12 2009 PALESTIJNSE KERKELIJKE LEIDERS BRENGEN KAIROS DOCUMENT "HET UUR DER WAARHEID" UIT 


Op 11 december 2009 presenteerden Palestijnse christenen in Bethlehem het document 'Het uur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden'. De initiatiefnemers van het document vertegenwoordigen verschillende kerken en kerkelijke organisaties uit het Midden-Oosten. Net als het Zuidafrikaanse Kairos Document uit 1985 roept het geschrift op tot verzet, gerechtigheid en verzoening om een einde te maken aan het apartheidsregime.

 

Klik hier voor de Nederlandse tekst van het Kairos Document.

 

Hieronder, in volgorde van verschijnen, een dossier met reacties op het Kairos document.


15 -12-2009 Christenen voor Israel: "misleidende propaganda"

Al bij de presentatie uitte Christenen voor Israël haar verontwaardiging over het Kairos Document. De zionistische organisatie stelt dat het Kairos Document Israël volledig wegschrijft uit de Bijbel en doet het document daarom af als misleidende propaganda. Ze roept de kerk in Nederland op om te staan achter Israël en achter de Palestijnse christenen die Israël wél liefhebben.

22-12-2009 Christelijke leiders in Nederland krijgen het Kairos Document aangeboden

Op 22 december overhandigde Father Jamal, theoloog aan de universiteit van Bethlehem, het Kairos Palestijns Document aan een aantal vertegenwoordigers van christelijke kerken in Nederland. Onder meer de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, Arjan Plaisier, nam het document in ontvangst en gaf een reactie.

12-02-2010 Raad van Kerken reageert op het Kairos Document

De Raad van Kerken verlangt van de internationale gemeenschap en van Israël om aan een verbetering van de moeilijke leefomstandigheden van de Palestijnen te werken.

3-3-2010 Fundamentele vragen aan Raad van Kerken in Nederland

Naar aanleiding van haar reactie op het Palestijnse Kairos Document heeft de Raad van Kerken in Nederland een aantal fundamentele en concrete vragen voorgelegd gekregen door de Christelijke organisaties Vrienden van Sabeel Nederland en Werkgroep Keerpunt.

6-3-2010 Protestantse Kerk schrijft Israëlische overheid aan

In een brief aan de Israëlische ambassade roept de Protestantse Kerk de Israëlische regering op om haar macht in te zetten voor een positieve doorbraak in de verhouding tussen het joodse en het Palestijnse volk.

9-3-2010 Simon Wiesenthal Center geeft "felle, inhoudsloze kritiek op PKN-brief aan Israël"

Felle, inhoudsloze kritiek op PKN-brief aan Israël De brief die de Protestantse Kerk aan de Israëlische regering gericht heeft, stuit op veel kritiek. Een dieptepunt werd afgelopen week bereikt in een schrijven van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles.

10-3-2010 Verheldering van standpunt Protestantse Kerk

De brief die de Protestantse Kerk aan de Israëlische regering schreef, heeft tot veel verschillende reacties geleid.

22-3-2010 Riffat Kassis: "Israëlische bezetting is zonde tegen God"

Onlangs verbleef de coördinator achter het Palestijnse Kairos Document, Rifat Kassis, een aantal dagen in Nederland om toelichtingen te geven.

Voorhaar 2010 Achtergronden bij het Kairos Document

Cornerstone, het blad van Sabeel Jeruzalem, maakte een themanummer over het Kairos Document.

12-4-2010 Cohen Stuart van Nederlands Hervormde Kerk haalt uit naar Protestantse Kerk

Voormalig theologisch adviseur van de Nederlandse Hervormde Kerk, dr. Geert Cohen Stuart, reageert fel op het standpunt van het synodebestuur van de Protestantse Kerk.

20-4-2010 "Vertaling Kairos Document is scherper dan origineel"

De Nederlandse vertaling blijkt van het Arabische origineel af te wijken op het politiek gevoelige punt van economische strafmaatregelen tegen Israël.

IKV Pax Christi: Nederlandse vertaling doet niets af aan kern van de boodschap

IKV Pax Christi betreurt de "slordigheid" van de vertalers, maar benadrukt dat het Nederlandse Kairos Document niets afdoet aan de oproep van Palestijnse christenen om iedere vorm van medeplichtigheid aan de bezetting af te wijzen.

21-4-2010 Kairosgroep gelooft in "goede trouw" van vertalers

Rifat Kassis, initiatiefnemer van het Kairos Document, gelooft niet dat de Nederlandse vertalers een eigen agenda voor ogen hebben gehad.

26-4-2010 Tegenwicht aan positieve ontvangst van Palestijnse noodkreet

Op 26 april organiseerde Platform Appèl Kerk en Israël een themadag om tegenwicht te bieden aan de geluiden van organisaties die het Kairos Document positief hebben ontvangen.

30-4-2010 Zuid-Afrikaanse predikant: "Bezetting is in strijd met menselijke waardigheid"

De Zuid-Afrikaanse predikant Pieter Grove stelt dat in het Kairos Document een onder het tapijt geveegde vraag wordt aangekaart, namelijk: Waarom wordt de waardigheid van het joodse volk in ere gehouden en die van het Palestijnse volk vertrapt?

Mei 2010 Uur van de Waarheid, een reactie van Pax Christi

Mei 2010 In haar reactie op het Kairos Document gaat IKV Pax Christi in op de actuele context, de verhouding tussen religie en politiek en op de centraal staande oproep van Palestijnse christenen. De vredesorganisatie geeft aan afwijzend te staan tegenover vormen van theologie die tot blindelingse steun aan de Israëlische politiek leiden. Daarnaast roept ze op tot naleving van het arrest van het Europese Hof van Justitie dat handelspreferenties aan Israël verbiedt voor producten uit de bezette gebieden.

index dossiers